Báo Giá Dịch Vụ - Tư Vấn Kế Toán Thuế

Kính gửi Quý Khách hàng, lời đầu tiên cảm mến chân thành về sự quan tâm của Quý Khách hàng và đã chọn chúng tôi làm đơn vị tư vấn thủ tục Hành chính - Kế toán - Thuế

Chúng tôi, Skytek - Kế Toán Biên Hòa xin gửi đến Quý Khách hàng Bảng Báo Giá chi tiết Dịch Vụ - Tư Vấn Kế Toán Thuế như sau:

Kế Toán Biên Hòa chuyên cung cấp và luôn đồng hành cùng Khách hàng để hoàn thiện trong giai đoạn Chuyển đổi số với các dịch vụ:

CHỮ KÍ SỐ - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - PHẦN MỀM KẾ TOÁN - GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ONLINE

 A - CHỮ KÍ SỐ

VIETTEL-CA   l    NEW-CA    l      VINA-CA     l      VIN-CA     l       FPT-CA

 Bảng giá chữ ký số cho Tổ chức/Doanh nghiệp

Bảng giá chữ ký số cho Cá nhân

*Cùng với nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi hấp dẫn - Giá đã bao gồm 10% VAT

 

B - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 S-Invoice -- Viettel     l     eHoadon -- BKAV     l       Easy-Invoice -- Softdream       l       iVAT -- Mãnh Long Phát

 Đặc biệt: Hỗ trợ tích hợp online trên Phần mềm Kế toán Smartpro công nghệ mới bởi Đông Á DTF

 

C - PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Smartpro       l       Misa       l       Excel

 

Đặc biệt: Tạo điều kiện môi trường làm việc thân thiện, năng động cùng xu hướng thời đại công nghệ 4.0 được tài trợ bởi Đông Á DTF 

 

Đến với Kế Toán Biên Hòa, Quý Khách hàng sẽ được nhận nhiều ưu đãi và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng với Đội ngũ nhân viên kế toán hỗ trợ Support 24/7/365

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THƯỜNG XUYÊN

*  Chi tiết thực hiện :

 1. Thực hiện kê khai thuế, đăng ký thuế ban đầu nộp cơ quan Thuế
 2. Làm thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn, in hóa đơn GTGT
 3. Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng nộp cơ quan Thuế
 4. Lập  báo cáo thuế TNDN, TNCN hàng quý nộp cơ quan Thuế
 5. Lập  báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm nộp cơ quan Thuế
 6. Lập Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán
 7. Tư vấn hóa đơn mua vào, bán ra phù hợp với quy định pháp luật
 8. Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định
 9. Tư vấn cân đối số liệu kế toán, doanh thu lỗ, lãi theo quy định
 10. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán
 11. Thực hiện hạch toán ghi sổ kế toán các chứng từ theo quy định
 12. Phân loại, sắp xếp đóng chứng từ kế toán.
 13. Thực hiện giao nhận báo cáo, sổ sách chứng từ với cơ quan thuế và doanh nghiệp
 14. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

 Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh trong kỳ (tháng/quý)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PHÍ DỊCH VỤ KÊ KHAI, BÁO CÁO THUẾ

 1. Lập Tờ khai thuế GTGT (tháng/quý) theo quy định.
 2. Lập Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo quy định.
 3. Lập Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch mua vào theo quy định.
 4. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.
 5. Nộp báo cáo thuế  cho cơ quan thuế  theo quy định.
 6. Thông báo cho  doanh nghiệp số tiền thuế GTGT phải nộp khi có phát sinh.

Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh trong kỳ (tháng/quý)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PHÍ SOÁT XÉT HOÀN THIỆN SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội dung và chi tiết thực hiện dịch vụ: 

 1. Kiểm tra rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 
 1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán. 
 1. Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. 
 1. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng. 
 1. Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 1. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 
 1. Kiểm tra lập báo cáo tài chính theo quy định. 
 1. Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của pháp luật thuế. 
 1. Tư vấn, xử lý các vấn đề tồn đọng. 
 1. Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán theo đúng chuẩn mực. 
 1. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế. 
 1. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch. 
 1. Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm .Giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện

   Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh và theo loại hình doanh nghiệp

Facebook