Danh sách Các Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Ngày đăng: 08:11 AM 05/08/2019 - Lượt xem: 1531

Nguồn: Trung Tâm Chứng Thực Điện Tử Quốc Gia  & Tổ chức cung cấp Dịch vụ Chứng thực Chữ kí số Quốc gia  - Bộ Thông tin Tuyền Thông 

 

Chi tiết xem tại: 

*Tổ chức cung cấp chứng thực chữ kí số Quốc Gia - Bộ Thông tin Truyền thông (Thông tin chi tiết từng nhà cung cấp)

*Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông

 

Danh sách Các Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (cập nhật đến 13/06/2019 13:54)

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

+ Giấy phép số: 595/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 27/11/2017

+ Thời hạn: 05 năm

 

2. Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

+ Giấy phép số: 425/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 27/8/2015

+ Thời hạn: 05 năm

 

3. Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

+ Giấy phép số: 57/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 17/3/2015

+ Thời hạn: 10 năm

 

4. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)

+ Giấy phép số: 498/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 28/9/2015

+ Thời hạn: 5 năm

 

5. Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)

+ Giấy phép số: 527/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 12/10/2015

+ Thời hạn: 5 năm

 

6. Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)

+ Giấy phép số: 225/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 22/5/2017

+ Thời hạn: 5 năm

 

7. Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)

+ Giấy phép số: 424/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 07/9/2017

+ Thời hạn: 5 năm

 

8. Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)

+ Giấy phép số: 496/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 04/11/2016

+ Thời hạn: 5 năm

 

9. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

+ Giấy phép số: 153/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 05/4/2018

+ Thời hạn: 5 năm

 

10. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)

+ Giấy phép số: 10/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 08/01/2019

+ Thời hạn: 10 năm

 

11. Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)

+ Giấy phép số: 184/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 16/5/2019

+ Thời hạn: 10 năm

 

12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)

+ Giấy phép số: 186/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 16/5/2019

+ Thời hạn: 10 năm

 

Nguồn: Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

Facebook