Tích cực Thực hiện Nghĩa Vụ Báo cáo Điều tra thống kê Online từ năm 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 02:25 PM 08/08/2019 - Lượt xem: 1512

Nguồn: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

TỪ NĂM 2020, DOANH NGHIỆP CUNG CẤP THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA CHỈ THONGKEDOANHNGHIEP.GSO.GOV.VN

(THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA 01/4/2020)

        Bước 1Cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập kê khai trực tuyến

        Từ ngày 01/4/2020, doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan Thống kê để được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập.

        Bước 2: Kê khai Phiếu điều tra doanh nghiệp trực tuyến

        Sau khi nhận được tài khoản và mật khẩu đăng nhập, doanh nghiệp thực hiện truy cập và Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ website: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

        Bước 3: Hoàn thành và gửi phiếu thu thập thông tin.

        Doanh nghiệp hoàn thành toàn bộ nội dung thông tin trong phiếu thu thập thông tin, bao gồm cả công tác kiểm tra logic.

        TRÌNH TỰ THỰC HIỆN KÊ KHAI TIẾN HÀNH NHƯ SAU:

        1-Doanh nghiệp đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp

        Tài khoản IP: 75+ Mã số thuế của doanh nghiệp

        Paswword: Mã số thuế của doanh nghiệp

        Ví dụ Công ty TNHH ABC có mã số thuế 3600285658 Doanh nghiệp đăng nhập như sau:

        Tài khoản IP: 753600285658

        Paswword: 3600285658

        2-Doanh nghiệp tiến hành thay đổi mật khẩu nếu cần thiết

        3-Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị mã số thuế của doanh nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cập nhật cung cấp các thông tin theo các mẫu phiếu điều tra;

        4-Sau khi hoàn thành nội dung kê khai, doanh nghiệp xác nhận hoàn thành và nhấn nút gửi phiếu điều tra về cơ quan Thống kê theo quy định.

        *Ghi chú: Trong quá trình thực hiện việc kê khai phiếu điều tra nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thống kê Đồng Nai số điện thoại 02513895842-05213823813để được hướng dẫn.

         Trailer                      https://youtu.be/ifDu02HDhX0

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ NGHỊ DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ, PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CƠ QUAN THỐNG KÊ THỰC HIỆN TỐT CUỘC ĐIỀU TRA NÀY.

 

 

Chi tiết xem tại: Thông báo của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Facebook